• Редакционна колегия
  • Главен редактор: Доц. д-р Весела Бояджиева
  • Редактори
  • Проф. д-р Наташа Япова, д-р Елисавета Петкова