Андрей Лешков - Действителността на недействителното (2-ро преработено издание)
Денислав Томов - Композиторската школа в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ педагогика и творчество
Андрей Лешков - Действителността на недействителното
Весела Бояджиева - Древноруската православна партитура като изображение на обратната перспектива