Весела Бояджиева - Древноруската православна партитура като изображение на обратната перспектива
Явор Гочев - Транскрипция на партитури за симфоничен оркестър
Денислав Томов - Композиторската школа в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ педагогика и творчество
Андрей Лешков - Действителността на недействителното (2-ро преработено издание)
Явор Гочев - Огледалото и отражението. Музиката и неосезаемите нишки в тъканта на видимото и незримото
Явор Гочев - Методически упражнения за овладяване на сопранов, алтов и теноров ключ
Страница 1 от 2